A Teva Pharmaceuticals Europe B.V. egy, Hollandia törvényei alapján megalapított vállalat, bejegyzett székhelye: Piet Heinkade 107, 1019 GM, Amszterdam, Hollandia www.tevapharm.com  („Teva”, „mi”, „minket” vagy a „miénk”) a jelen weboldalt (myday.eu.com) (a „Weboldal”) az Ön számára nyújtott személyes jellegű tájékoztatás, információnyújtás és kommunikáció céljából működteti. Ön bármikor felkeresheti ezt a Weboldalt, ugyanakkor felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Weboldal Ön által történő elérésére és használatára a következő feltételek („Feltételek”), illetve az alkalmazandó jogszabályok vonatkoznak.

  1. A jelen Feltételek elfogadása

A Weboldal elérésével és használatával Ön korlátozás, illetve módosítás nélkül elfogadja ezen Feltételeket. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Feltételek hatályon kívül helyeznek az Ön és a Teva között, a Weboldallal kapcsolatban létrejött bármely más megállapodást, amennyiben azok ellentétesek a jelen Feltételekkel. Amennyiben nem fogadja el ezen Feltételeket, ne használja a Weboldalt. A Teva a jelen nyilatkozat aktualizálásával bármikor módosíthatja ezen Feltételeket. Ezen módosítások kötelező érvényűek Önre nézve, ezért rendszeresen látogasson el erre az oldalra, és tekintse át az Önre nézve kötelező érvényű aktuális Feltételeket.

  1. Szellemi tulajdonjogok

A Teva a törvény által megengedett legteljesebb mértékig, minden erejével érvényesíteni fogja szellemi tulajdonjogait, beleértve a büntetőjogi lépéseket is.

Minden szellemi tulajdonjog, beleértve a Weboldalon megjelenő védjegyek, kereskedelmi nevek, szolgáltatásnevek, szabadalmak, szerzői jogok vagy kereskedelmi titkok (együttesen „Szellemi tulajdonjogok”), beleértve a Teva és a My Day neveket is, a Teva vállalat és más vállalatok bejegyzett és nem bejegyzett szellemi tulajdonjogai. A Weboldalon szereplő semmilyen tartalom nem értelmezhető úgy, hogy az – akár hallgatólagosan vagy egyéb módon – bármely Szellemi tulajdonjog használatához bármilyen licencet vagy jogot biztosítana a Teva vagy a Szellemi tulajdonjogot birtokló más külsős fél írásos engedélye nélkül. 

Önnek azt kell feltételeznie, hogy minden olyan információ, amelyet Ön a Weboldalon lát vagy olvas, szerzői jogi védelem alatt áll, és nem használható fel a Teva írásos engedélye nélkül, kivéve ha azt a jelen Feltételek vagy a Weboldalon lévő tájékoztatás lehetővé teszi. A Weboldalon szereplő, személyekről vagy helyszínekről készült képek a Teva tulajdonát képezik vagy a Teva engedélyével használhatóak fel. Sem Ön, sem meghatalmazottja nem használhatja fel ezeket a képeket, kivéve, ha azt a jelen Feltételek kifejezetten engedélyezik, illetve a Weboldal egyéb részei lehetővé teszik. A képek bármely illetéktelen módon történő felhasználása szerzői jogokat, védjegyjogot, adatvédelmi és közzétételi törvényeket, valamint kommunikációs szabályozásokat és rendeleteket sérthet. 

A Weboldalon szereplő anyagokat kizárólag személyes célra töltheti le feltéve, hogy betartja a Weboldalon meghatározott szerzői jogi és egyéb tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozatokban foglaltakat. Tilos ugyanakkor a Weboldal tartalmának – többek között a szövegek, képek, hang- és filmanyagok – nyilvánosság számára vagy kereskedelmi célból történő terjesztése, módosítása, továbbítása, újbóli felhasználása, újbóli posztolása, másolása, közzététele, licencelése vagy felhasználása.

Amennyiben Ön szerzői jog tulajdonosa, illetve a tulajdonos által meghatalmazott személy, és úgy véli, hogy a szerzői jog által védett alkotást  olyan módon másolták le és jelentették meg a Weboldalon, hogy az a szerzői jogokat sérti, ezzel kapcsolatos észrevételét írásban kell benyújtania „Szerzői jogok megsértése” címmel ellátva, és részletesen ismertetnie kellaz állítólagos Jogsértést. Aki bármilyen Tartalom esetén félrevezető állítást tesz szerzői jogának megsértésével kapcsolatban, az okozott kár (többek között költségek és ügyvédi díjak) megfizetésére kötelezhő.

  1. A Weboldal használata

Szigorúan tilos a weboldal bármely tartalmának a jelen Feltételekben foglaltaktól eltérő felhasználása vagy hivatkozás útján történő használata. 

A Teva nem ellenőrzi a Weboldalhoz kapcsolódó valamennyi weboldalt, és nem vállal felelősséget a weboldalon kívüli egyetlen oldal, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó egyetlen más weboldal tartalmáért sem. Ön saját felelősségére nyitja meg a weboldalon kívüli oldalakat vagy egyéb weboldalakat. 

A Weboldalra Ön által, e-mailben vagy egyéb módon beküldött bármely közlemény vagy anyag – többek között bármely adat, kérdés, megjegyzés, javaslat vagy egyéb hasonló anyag – nem minősül bizalmasnak, sem az Ön tulajdonának és ennek alapján kerül feldolgozásra. Bármely Ön által beküldött vagy feltöltött anyagot a Teva vagy leányvállalatai bármely célból felhasználhatnak, többek között, de nem kizárólagosan másolatkészítés, közzététel, adatátvitel, publikálás, közvetítés és feltöltés céljából. A Teva továbbá szabadon, bármilyen célból felhasználhatja az Ön által a Weboldalra beküldött bármely közleményben szereplő ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy módszereket, többek között, de nem kizárólagosan bizonyos termékek ezen ötletek, koncepciók, know-how vagy módszerek alapján történő kifejlesztéséhez, gyártásához, forgalmazásához és értékesítéséhez. 

A jelen Weboldal világszerte ismert termékekről és szolgáltatásokról szóló információkat tartalmazhat, és előfordulhat, hogy ezek közül néhány nem mindenhol elérhető. A Weboldalon szereplő, valamely termékre vagy szolgáltatásra történő hivatkozás nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás az Ön tartózkodási helyén is beszerezhető vagy beszerezhető lesz. A jelen Weboldal tartalmának egyetlen része sem minősül olyan termékekkel vagy termékek használatával kapcsolatos promóciónak vagy reklámnak, amelyeket az Ön lakóhelye szerinti ország törvényei és rendelkezései alapján nem engedélyeztek.

  1. Kivételek és a felelősség korlátozása

A Teva indokolt mértékű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy lehetőség szerint mihamarabb kijavítson minden hibát vagy mulasztást, amint azokról tudomást szerez, ugyanakkor nem szavatolhatjuk, hogy a Weboldal folyamatosan és zavartalanul, valamint teljes mértékben működőképes állapotban elérhető lesz, vagy hogy a Weboldalon lévő és az azon keresztül megadott információk hibáktól mentesek vagy hiánytalanok lesznek. A jelen Weboldal és annak tartalmának elérése átmenetileg, értesítés nélkül felfüggeszthető rendszerhiba, szükségessé váló karbantartás vagy helyreállítás, illetve a Teva hatáskörén kívül álló okok miatt.

Bár a Teva időről-időre nyomon követheti vagy ellenőrizheti a Weboldalon történő beszélgetéseket, chat-tartalmakat, posztokat, adatátviteleket, üzenőfalakat és más hasonló tartalmakat, a Tevát erre vonatkozóan nem terheli kötelezettség, továbbá nem vállal felelősséget, illetve nem vonható felelősségre a Weboldal ezen területei bármely tartalma tekintetében, sem a Weboldal ezen területein lévő információban lévő hiba, rágalmazás, becsületsértés, hírnévrontás, mulasztás, hamis információk, promóciós anyagok, obszcén vagy pornográf anyagok, istenkáromlás, veszélyokozás, valamint személyes adatok nyilvánosságra hozatala vagy azok pontatlansága tekintetében. Tilos bármilyen törvényt sértő, promóciós jellegű, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, botrányos, uszító, pornográf vagy profán anyag feltöltése vagy beküldése, illetve amelyek bűncselekménynek minősülnek, illetve ilyen magatartásra ösztönöznek, polgárjogi felelősséget vetnek fel vagy egyéb módon törvénybe ütköznek. A Teva teljes mértékben együttműködik minden jogérvényesítő hatósággal, illetve eleget tesz minden olyan bírósági határozatban foglalt előírásnak, amely arra kéri vagy kötelezi a Tevát, hogy felfedje azon személy vagy személyek kilétét, akik ezen információkat vagy anyagokat az oldalra feltöltötték.

A Teva az internetes közösség számára nyújtott szolgáltatásként üzemelteti a jelen Weboldalt. A Weboldal célja, hogy általános jellegű tájékoztatást nyújtson a daganatos megbetegedésben szenvedő betegek és családjaik számára, és nem célja, hogy a Teváról, annak termékeiről bármiféle tájékoztatást, illetve bármilyen egyéb orvosi tanácsot nyújtson. Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Weboldal használata semmilyen módon vagy formában nem ösztönzi Önt egyetlen gyógyszerkészítmény, így a Teva termékeinek felírására, mások számára történő átadására, alkalmazására, ajánlására, reklámozására, megvásárlására vagy értékesítésére.

A jelen Weboldalon szereplő egyetlen információ sem minősül a Teva értékpapírjaiba vagy a vállalat amerikai letéti jegyeibe történő befektetésre vagy azokkal kapcsolatos tranzakcióra irányuló felhívásnak vagy ajánlatnak. Külön felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a tényleges eredmények és fejlesztések jelentős mértékben eltérhetnek a jelen Weboldalon szereplő bármely előrejelzéstől, véleménytől vagy várt eredménytől, az értékpapírok korábbi árszintjei pedig nem szolgálhatnak azok jövőbeli eredményeivel kapcsolatos útmutatás alapjául.

Ön saját felelősségére használja és böngészi a Weboldalt. Sem a Teva vállalatot, sem a Weboldal létrehozásában, elkészítésében, hosztolásában vagy működésének biztosításában érintett egyetlen más felet sem terheli felelősség a Weboldal vagy az azon lévő tartalom eléréséből, használatából eredő közvetlen, véletlen, következményes, közvetett vagy büntető jellegű károk tekintetében sem. A fentiek korlátozása nélkül, a Weboldalon szereplő minden információt „AKTUÁLISAN ELÉRHETŐ FORMÁBAN” bocsátjuk az Ön rendelkezésére, BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGOT, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, PONTOSSÁGOT ÉS JOGTISZTASÁGOT. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bizonyos jogrendszerek nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások valamelyike nem vonatkozik Önre. Ellenőrizze, hogy a lakóhelye szerint érvényes jogszabályokban szerepel-e a hallgatólagos garanciák kizárására vonatkozó tilalom vagy korlátozás.

A Teva nem vállal felelősséget, és nem vonható felelősségre olyan károkozás vagy vírusok miatt, amelyek a Weboldal elérésének, használatának vagy az azon való böngészési folyamat, illetve a Weboldalról történő bármely anyag, adat, szöveg, kép, film- vagy hanganyag letöltése következtében fertőzik meg számítógépes eszközét vagy egyéb tulajdonát. A jelen Feltételek egyike sem zárja ki vagy korlátozza a Teva felelősségét olyan haláleset vagy személyes egészségkárosodás kapcsán, amely a vállalat gondatlansága miatt következett be, illetve olyan egyéb kár kapcsán, amelyet a vonatkozó törvények alapján nem korlátozható vagy nem zárható ki.

  1. Adatbiztonság és adatvédelem

Vállalatunk számára rendkívül fontos az Ön adatainak biztonsága és védelme. Kérjük, olvassa át a Teva adatvédelmi nyilatkozatát, amely fontos információkat tartalmaz a személyes adatainak felhasználására, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogaira vonatkozóan.

  1. Általános rendelkezések

Amennyiben ezen Feltételek bármelyike jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy jogszabály alapján egyéb módon érvényesíthetetlennek minősül, akkor azon mértékig és azon joghatóságon belül, amelyben az adott feltétel jogszerűtlen, érvénytelen vagy egyéb módon érvényesíthetetlen, az adott feltétel törlésre és elkülönítésre kerül a jelen Feltételek közül, míg a többi feltétel továbbra is érvényben marad, és teljes mértékben hatályos és érvényes, valamint továbbra is kötelező érvénnyel bír és érvényesíthető. A jelen Feltételekre és azok értelmezésére Hollandia törvényei irányadóak. Amennyiben ezen feltételekkel kapcsolatban bármilyen jogvita merül fel, abban az esetben a jogvitában Amszterdam (Hollandia) bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

  1. Elérhetőségek

Ha bármilyen kérdése lenne a jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a következő elérhetőségeken: elérhetőség.